divider
 
 

Başkan'ın Mesajı

Sevgili Dostlar,

Ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğimiz 2017 yılının ilk e – bülteni ile sizlerleyiz.

2016 yılı boyunca, Derneğimizin vizyon ve misyonu çerçevesinde 2023 yılı hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sunmak adına yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürdük. Bu süreçte siz üyelerimizin de dernek çalışmalarına katılımcılığı, uzmanlık bilgilerini paylaşması ve destekleri ile Derneğimiz, geniş bilgi birikimine sahip, karar vericiler ve diğer paydaşları ile güçlü iletişim kuran, medyaya sunduğu ve internet sitesinde yayınladığı güncel ve doğru bilgiler ile tüketiciler nezdinde güvenilir ve sektörel platformda güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürmüştür. Hepinize ayırdığınız zaman, verdiğiniz emekler ve tüm çalışma sürecinde rekabet hukuku kurallarını ve etik değerleri önemsediğiniz için yeniden teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız yoğun çalışma yılının ardından, aynı yoğunlukta başlayan 2017 yılında da sektöre dair en güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olarak sektörün sesi, tüketicilerin ihtiyaçlarını, haklarını ve sağlıklarını gözeterek onların güvencesi, sektörün ve tüketicinin haklarını resmi makamlar nezdinde savunarak bu makamların referans noktası olmayı devam ettiriyor olacağız.

Bu sayımızda, derneğimiz ve sektörümüze dair gelişmeler ve haberler, çeşitli kongre ve etkinlikler hakkında bilgiler ile mevzuattaki değişiklikleri içeren haberlerimizi bulabilirsiniz.

Hepinize sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu bir yıl diliyorum. Sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, selam ve sevgilerimle…  

KTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Pura

 
 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Kozmetik Yönetmeliğine ilişkin kılavuz güncellemeleri Tİ&TCK tarafından yayımlanmaya devam ediyor.

En son yayınlanan kılavuzlar:

- “Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar İçin Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 2.0”,

- “Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0”,

- “Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları Kılavuzu Sürüm 1.0”

- “Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Olan Kozmetik Ürün Veya Hammaddelerinin Etkinlik Çalışmaları Ve Güvenlilik Çalışmalarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan kozmetik ürünler ile ilgili tüm kılavuzlara internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 4 Ocak 2017 tarih ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Derneğimizin de yoğun çabalarıyla ortaya çıkan ve sektörlerimizin de kaygılarını gidermeye yönelik değişiklik ve "düzeltme" sektörlerimize kısa bir süre için de olsa nefes alma imkânı getirdi. Yeni yönetmelikle yayınlanan değişiklik sonucunda "Karşılaştırmalı Reklamlar" başlıklı Madde 8'in yürürlüğe giriş tarihi bir yıl (01/01/2018 tarihine) ertelenmiştir. Bu çerçevede gerek yaptırımlar, gerek yapı ve işleyiş ve gerekse sektördeki oyuncuların konuya ilişkin bilgi ve duyarlılığını yeterli düzeye yükseltmesi için bu bir yıl içerisinde yoğun bir faaliyet sürdürülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yürütülecek eğitim ve programlarla yapılacak değişikliklerin uygulamada haksız rekabet doğurması ve tüketici nezdinde kafa karışıklığı ve karmaşa yaratmasının önüne geçilebileceğine inanıyoruz.

Yönetmelik metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

“2016/9647 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Bakanlar Kurulu Kararı”, 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile karar ekinde belirtilen 5/6/7/8/9 numaralı gruplar içerisinde yer alan ülkelerden ithal edilen, karar ekinde belirtilen GTIP kodlarına sahip bazı kozmetik ve temizlik ürünleri için %17 veya %19 veya %25 ilave gümrük vergisi alınması hükmü getiriliyor.

Ek Karar ile yapılan bu değişikliğin bir geçiş süresi verilmeden yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle önlem alınmasının mümkün olmadığını, ihracatçılarımızın söz konusu değişiklikten zarar gördüğünü ve ilave gümrük vergisi ödemek durumunda kalacak ticari ve sınai işletmeler için gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapabilmelerine imkan tanımak üzere, bir geçiş süresi tanınmasına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı Derneğimiz tarafından TOBB Sektör Meclisleri Daire Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Karar metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” yayınlandı. Tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile çevrenin korunması amacıyla bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınarak yeniden hazırlanan “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” metnine buradan ulaşabilirsiniz.

“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı (KKDİK)” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’nü uyumlaştıran, bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlanan taslak metnine buradan ulaşabilirsiniz.

“Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” üzerinde Derneğimiz alt çalışma gruplarından Deterjan Mevzuatı Çalışma Grubu ve “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı (KKDİK)” üzerinde ise KKDİK Çalışma Grubu çalışmış ve görüşlerini ilgili Bakanlıklara iletmiştir.

Sektörümüze dair mevzuat güncellemelerinden haberdar olmak için www.ktsd.org.tr adresini takip etmeye devam edebilirsiniz.  

 
 

AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI (ECHA) BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE 6 AKTİF MADDENİN ONAYLANDIĞINI DUYURDU

ECHA, Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC)’nin, dezenfektanlar ve koruyucular olarak kullanılan biyosidal ürünler için altı aktif maddenin onaylanmasını destekleyen görüşleri kabul ettiğini duyurdu.

Biyosidal Ürünler Komitesi’nin aşağıdaki aktif maddeleri ilgili ürün türlerinde onayladığı ve aktif bir maddenin onayının belirli bir süre için verildiği, bu sürenin 10 yılı geçemeyeceği duyuruldu:

- 2, 3 ve 4. ürün tipleri için tetra-acetylethylenediamine (TAED)’den üretilen Peracetic acid ve sodium percarbonate,

- 1, 2, 3, 4 ve 5. ürün tipleri için sodium hypochlorite’ten salınan Active chlorine;

- 2, 3, 4 ve 5 ürün tipleri için calcium hypochlorite’ten salınan Active chlorine

- 2 ve 5. ürün tipleri için chlorine’den salınan Active chlorine;

- 11. ürün tipi için MIT ve

- 8. ürün tipi için OIT.

ECHA tarafından yayınlanan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD, “III. ULUSLARARASI TEMİZLİK, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU”NA KATILDI

“III. Uluslararası Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi”, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde, 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda bu yıl; “Hammaddeler ve Formülasyon, Üretim Teknikleri ve Teknolojileri, Ürün Özellikleri, Mevzuat ve Standardizasyon, Kalite Kontrol, Sağlık ve Pazarlama” gibi başlıca konular tartışıldı.

Sempozyumun ikinci gününde, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği olarak, “Fikirden Rafa Ürünün Yasal Yolculuğu” başlığı ile bir çalıştay düzenledik. Çalıştayımızın temel amacı kozmetik sektöründe tedarik zincirinde rol alan her paydaşın farkındalığının artırılması, sürdürülebilir markaların sayısının arttığı ve nihai tüketiciye ulaşana değin teknik ve yasal açıdan birçok aşamadan geçen kozmetik ürünlerde güvensiz ürün sayısının minimize edildiği bir bakış açısı oluşturmaktı.

Bu sebeple;

- Ürün fikrinin doğuşundan üretilene değin süreçler Araştırma ve Geliştirme,

- Üretim sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar GMP ve Mikrobiyoloji

- Rafa giden yolculukta tüketiciye verilen mesajlar Tanıtım ve İddialar

- Tüketici üzerinde oluşabilecek cilt etkileri hakkında İstenmeyen Etki

olmak üzere çalıştayımız dört ana bölümden oluşmuş bu ve konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Sempozyumda görev alan üyelerimiz Sn. Sibel Tüzün, Sn. Mehtap Vural Tunçel, Sn. Nilgün Dayıoğlugil, Sn. Rana Kandemir Bildir ve Sn. Tuba Aydın ile destek veren ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sempozyum fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD 2016 YILI 2. ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTSD tarafından 2016 yılının ikinci Üye Bilgilendirme Toplantısı 14 Kasım 2016 tarihinde Elite World Otel’de üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 2016 yılında Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra hijyenik kağıt, kozmetik ve temizlik sektörleri ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.

Toplantı KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Pura’nın açılış konuşmasıyla başladı. Sn. Pura, konuşmasında son dönemde gerçekleştirilen Dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile uygulanmaya başlayacak olan açık karşılaştırmalı reklamlar için Reklam Özdenetim Kurulu’nca oluşturularacak karar kriterlerinin belirsiz olması ve yaşanacak diğer olası olumsuzluklara değinen Sn. Pura, KTSD’nin konu ile ilgili olarak yoğun çaba sarfettiğini dile getirdi. Ürün Takip Sistemi ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle piyasada sahte ve taklit ürünlerin önüne geçilemediği ve piyasada hammaddeden çok ürün bulunduğunu belirten Sn. Pura, kozmetik ürünlere gelen taksit yasağının sektöre etkisini de değerlendirdi.

Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarımızın yoğun çabaları sonucunda kamu otoriteleri nezdinde KTSD’nin sektörün en önemli temsilcisi olarak algılandığını, Derneğin rekabet hukukuna uygunluğa sadık kalarak sadece sektörleri için çalışan bir dernek olduğunu ve geçen zaman içinde sektörleri adına olumlu olacak birçok kazanım elde ettiğini vurgulayarak KTSD ile gurur duyduğunu belirtti.

Derneğimiz Genel Sekreteri Sn. Tülin Özkoca tarafından, 2016 yılında Derneğimizin ulusal ve uluslar arası paydaşları ile iletişim ve etkileşimleri, devam eden çalışmaları ve diğer kurumsal konuları hakkında üyelerimize bilgi aktarıldı

Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Melike Özener tarafından, Yürütme Kurulunun deterjan mevzuatı ve diğer ürün grupları (hijyenik kağıtlar, hava aromatize edici ürünler, biyosidal ürünler) için mevzuatın AB ile uyumlaştırılması ve bu süreçte bakanlıklar ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” hakkında da kısa bir hatırlatma bilgisi aktarıldı.

Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu çalışmaları hakkında Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu Başkanı Nilgün Dayıoğlugil tarafından bilgilendirme yapıldı. Kozmetik mevzuatı ile ilgili olarak, 11.08.2016 tarihinde görüşe açılan “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına” yönelik olarak KTSD görüşlerini aktarıldı. Tİ&TCK tarafından hazırlanan Kozmetik mevzuatına ilişkin kılavuzlar hakkında bilgi verildi ve Kozmetik Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Mehtap Vural Tunçel tarafından “Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz” hakkında ve Sn. Hülya Zengin tarafından “Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0” hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Son olarak, Sn. Sibel Tüzün tarafından “III. Uluslararası Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu”nda, Derneğimiz tarafından “Fikirden Rafa Ürünün Yasal Yolculuğu” başlığı ile düzenlenen çalıştay hakkında bilgi verildi

Etkinliğin tüm fotoğraflarına internet sitemizin Galeri sayfasından ulaşılabilir.  

 
 

KTSD 2016 YILI MEDYA YANSIMALARI

Derneğimiz ile 2016 yılı içerisinde çeşitli medya kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan röportajlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Beauty Turkey - Nilgün Dayıoğlugil Röportajı, Dünya Gazetesi (İSTOÇ) - Vuranel Okay Röportajı ve Capital Projeksiyon - Ahmet Pura Röportajının detaylarına internet sitemizin Basında KTSD / 2016 Medya Yansımaları sayfasından ulaşılabilir.  

 
 

KTSD YÜRÜTME KURULLARIMIZIN ÇALIŞMALARI

Kozmetik Yürütme Kurulu (KYK), Ürün Takip Sistemi ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yoğun olarak çalışmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan ve sektörümüzün ilişkili olduğu kılavuz değerlendirilmeleri yapılmaya ve bu kılavuzlar üzerine Bakanlığa iletilmek üzere görüş ve öneri yazıları hazırlanmaya devam edilmektedir. KYK toplantılarında Kozmetik mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlaştırılması çalışmalarında AB tarafının yakın takibi sürdürülmektedir. Kozmetik Yürütme Kurulu son toplantısında gündem konularına yönelik yeni alt çalışma grupları oluşturulmuş ve bu gruplar ilgili konulara yönelik çalışmaya başlamışlardır.

Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu (THKYK) mevzuat, bildirim ve denetleme konularında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (G&TB) ve biyosidal ürünlere ilişkin konularda Türk Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile işbirliğine odaklı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. G&TB tarafından yayınlanan “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” üzerine daha önce oluşturulmuş olan alt çalışma grubu Deterjan Mevzuatı Çalışma Grubumuz tarafından detaylı olarak incelenmiş, taslağın AB mevzuatı ile uyumu karşılaştırılarak sektörün ve tüketicinin korunmasına yönelik uygun görüşler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir.

Her iki yürütme kurulumuz tarafından ortaklaşa oluşturulan alt çalışma grubu KKDİK Çalışma Grubumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığa tarafından yayınlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı (KKDİK)” üzerine detaylı bir çalışma yapmıştır. Derneğimizin temsil ettiği sektörler dışında sanayimizin bütününü etkileyecek olan bu önemli düzenlenmenin AB REACH Tüzüğü ile uyumu karşılaştırılarak düzenlemenin uygulanması ve yürürlüğe girme tarihleri konusundaki görüşlerimiz Bakanlığa iletilmiştir.  

 
 

KTSD MERKEZİ TAŞINDI!

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicleri Derneği, 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle yeni dernek merkezine taşınmıştır. Yeni adresimiz:

Atatürk Cad. Dilkum Sitesi 6.Blok No:57 Kat:1 D:11 Sahrayıcedit, Kadıköy/İSTANBUL

(Eski Dernek merkezimin bulunduğu Eriş sitesinin tam karşısında, yolun karşı tarafında bulunan “Atölye Hair" ve "Manolya Pastanesi”nin bulunduğu blokta)

Derneğimizin banka hesap numaraları, telefon ve faks numaraları ile e-posta adreslerinde değişiklik olmamıştır.

Derneğimiz yeni adresinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor olacaktır.  

 
 

5TH ANNUAL EUROPEAN REGULATORY CONFERENCE ON BIOCIDES

7 Şubat 2017 tarihinde Brüksel Sheraton Airport Hotel’de yapılacak olan konferans, yerinde aktif maddeler ve işlemden geçirilmiş eşyalar ile ilgili zorluklara odaklanacak ve temel odak noktası bu tür biyositlerin kullanışlılığının desteklenmesi olacaktır.

Konferans ile ilgili geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

7. KOZMETİK KİMYASI, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ

“7. Kozmetik Kimyası, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi” 24 – 26 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya Side’de Side Star Elegance otelinde gerçekleşecek.

Kongre programında bu yıl; güncel kozmetik mevzuatı, ÜTS sistemi adaptasyonu, kozmetik ürünlere sınır teşkil eden ürün grupları, ürün bilgi dosyası ve GMP denetimleri, kozmetovijilans, sorunlar ve çözümler, kozmetik ürünün primer ambalaj uyumluluğu, koruyucularda yasal mevzuat, güvenlilik değerlendirmesi ve toksikolojisi, kozmetik için markalaşma süreçleri ve örnekleri, AR-GE, kalite, üretim pazarlama ve markalaşma destekleri gibi konular yer almaktadır.

Kongre hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

 
 

REACH 2018 SME WORKSHOP

9 – 10 Mart 2017 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek olan çalıştay, 31 Mayıs 2018'de biten REACH son kayıt tarihine ilişkin pratik tavsiyeler sunmaktadır.

Katılımcılar, ilgili alanlardan üst düzey uzmanlar tarafından bir dosya hazırlama süreci boyunca yönlendirilecekler ve bire bir problemleri tartışmak için bire bir oturumlarda yeterli zaman da olacaktır.

Çalıştay hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz.  

 
 

CLEANING PRODUCTS EUROPE 2017: The Future of Cleaning

Cleaning Products Europe, 15 – 16 Mart 2017 tarihlerinde İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek.

Cleaning Products Europe 2017 ajandasında, temizliğin geleceğine yönelik kaliteli, yenilikçi ve güncel tartışmalar yer alıyor. Konferansta; European Commission, A.I.S.E., International Flavors & Fragrances, Euromonitor International, CEFIC gibi kuruluşlardan konuşmacıların yer alması bekleniyor.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

COSMOPROF 2017

“Cosmoprof 2017”, 17 – 20 Mart 2017 tarihlerinde İtalya’nın Bologna şehrinde gerçekleştirilecek.

Cosmopack, ambalaj tasarımı, sözleşmeli imalat, hammadde, makine ve kozmetik endüstrisi için yaratıcı içerik ve yenilikçi formülasyonlar üzerine odaklanan bir fuardır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

ECHA STAKEHOLDERS' DAY 2017

ECHA’nın 12. Paydaşlar Günü Konferansı, 4 ve 5 Nisan 2017 tarihlerinde Helsinki’de düzenlenecek. Etkinliğin ilk gününde ECHA’nın IT araçları ile ilgili eğitim oturumları ve uzmanlarıyla birebir oturumlar düzenliyor.

İkinci günde yapılacak olan oturumda ele alınacak konular ise REACH 2018’e giden yol, başarılı kayıt için vaka çalışmaları ve tedarik zincirinde risk yönetimidir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 
 

IN-COSMETICS GLOBAL

in-cosmetics, 4 – 6 Nisan 2017 tarihlerinde ExCeL London’da gerçekleştirilecek.

Bu interaktif etkinlik, ziyaretçilere yepyeni ürünlere dokunma ve test etme, amaçlı bir laboratuarda formüller oluşturma amaçlı kurulan laboratuarda çalışma ve çok çeşitli eğitim seminerlerine katılma fırsatını sunacak.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 
 

GÜZELLİK & BAKIM 2017

28. Uluslararası Güzellik & Bakım Ürün ve Ekipmanları Fuarı 6 – 9 Nisan 2017 İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuar, 700 katılımcıyla, dünya çapında 9000'den fazla kozmetik üreticisi ve kozmetik malzemeler, kokular, laboratuar ekipmanları, test ve düzenleyici çözümleri bir araya getiriyor.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 
 

TISSUE WORLD 2017

Tissue World 2017, 10 – 12 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Milan’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, kâğıt mendil endüstrisindeki yenilikleri ve üretimdeki teknolojik ilerlemeleri görüşmek için 89 ülkeden endüstri profesyonelleri bir araya gelecek.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 
 

XVII INTERNATIONAL TRADE SHOW UNIVERSE OF BEAUTY AND HEALTH

Etkinlik, 22 – 25 Mart 2017 tarihlerinde Ukrayna, Kyiv’de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, dekoratif kozmetik, parfümeri, yüz, vücut, saç, manikür ve pedikür için bakım ürünleri, SPA kozmetik ürünleri, sağlıklı yaşam ürünleri gibi çok çeşitli güzellik ve sağlık ürünleri ile hizmetleri sunulacak.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

BEAUTY EURASIA

13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı, 27 – 29 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, 96 Ülkeden 9.237 profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarda sergilenecek ürün gruplarının bazıları ise Kişisel Bakım Ürünleri, Parfüm & Deodorant, Renkli Kozmetik, Saç Bakım Ürünleri, Bebek Kozmetik Ürünleri, Doğal Kozmetik, Temizlik & Hijyen Ürünleri, Private Label & Fason Üretim şeklindedir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 
 

ASEAN BEAUTY

ASEANbeauty, 27 – 29 Nisan 2017 tarihlerinde Tayland, Bangkok’da gerçekleştirilecek.

Tayland Kozmetik Sanayicileri Derneği ve Tayland Sanayi Federasyonu’nun desteği ile gerçekleşecek, Güneydoğu Asya’daki şirketlerin üç gün boyunca iş ağı kurarak ve seminerlere, eğitim atölyelerine katılarak ağ üzerinden endüstri anlayışı kazanabilecekleri bir etkinlik olacaktır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.