divider
 
 

Başkan'ın Mesajı

Değerli KTSD Üyeleri, Sevgili Dostlar

2015 yılının son e-bülteni ile sizlerle birlikteyiz.

Dış ticaret hacmi 15,5 milyar doları aşan kimya sektörünün temelini oluşturan kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi her geçen gün büyüyen yapısıyla Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kıymetli sektörün sesi olan derneğimiz de, siz değerli üyelerini sektörle ilgili gelişmelerden haberdar etmek için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir.

Günümüzde bilgi engellenemez bir hızla yayılmakta, çağı yakalamak için sektörümüzle birliktelik içinde hareket etme gereği kaçınılmaz olmaktadır. Ancak bu koşullarda bilgiyi çabuk ve eş güdümlü olarak paylaşabilen, sesini güçlü ve yüksek duyurabilen kişi ve kuruluşlar varlığını ve etkisini sürdürebilmektedir. İşte tam bu noktada STK’ların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle kozmetik ve temizlik ürünleriyle ilgili tüketicilerin güvenilir bir referans noktasıyla doğru bilgilere ulaşması ve sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu birlikteliğin sağlanması için KTSD’nin varlığı hayati önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, KTSD olarak, kozmetik ve temizlik sektörlerinin haklarının savunulması, hem sektörel bilgilerin aktif ve eş güdümlü olarak üyelerimizle paylaşılması hem de tüketicilerin bilinçlendirilmesi için çalışmaktayız.

Bu sayımızda, sektörümüzü ilgilendiren önemli gelişmeler ve duyurular, çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve etkinlikler ile önemli mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilere yer verdik.

Keyifli okumalar diler, hepimiz için mutluluk ve başarı dolu yeni bir yıl temenni ederim.  

KTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Pura

 
 

KİMYA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kimya Sektörü Çalıştayı 17 Eylül 2015 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenmiştir. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Timur Erk, TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve kimya sektörü yöneticileri katılmıştır. Bakan Işık tarafından kimya sektörünün 2000 yılında 2,2 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 2014 yılında 15,5 milyar dolara ulaştığını; ancak toplam dış ticaret açığının %30’unun kimya sektöründen kaynaklandığını belirtilerek, bu açığın yurt içi üretimi yetersiz olan ara malların ithal edilmesi sebebiyle oluştuğunu ifade edilmiştir.

Haberin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD 2015 YILI ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Üye Bilgilendirme Toplantısı 19 Ağustos 2015 tarihinde ByOtell İstanbul’da, üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 2015 yılındaki Dernek faaliyetleri ve hijyenik kağıt, kozmetik ve temizlik sektörleri ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.

KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Pura, Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili kılavuz çalışmaları ve Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile ilgili olarak kurulan komisyonlardan bahsederek bu komisyonlarda KTSD’nin de temsil edilmesinin önemine değindi. Derneğin yalnızca sektörleri için çalışan bir dernek olduğunu ve geçen zaman içinde sektörleri adına olumlu olacak birçok kazanım elde ettiğini vurgulayarak 25. senesini kutlayan KTSD ile gurur duyduğunu belirtti.

Sn. Serli Önlü, KTSD’nin internet sitesi hakkında bilgi vererek duyurular ve e-bültenler aracılığı ile en kısa sürede üyeleri bilgilendirdiklerini belirtti. Sitemizdeki, tüketicileri hijyenik kağıt, kozmetik ve temizlik ürünleri hakkında bilgilendiren “Bilmeniz Gerekenler” bölümünü tanıttı.

Sn. Vuranel Okay, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe giren değişiklikleri ve söz konusu değişikliklerle ilgili KTSD’nin görüşlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

Sn. Melike Özener, Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulunun önceliklerinden bahsetti. İlgili mevzuatın AB ile uyumlaştırılması ve bu süreçte bakanlıklar ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Sn. Gözde Özkök, Biyosidal Ürünler Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında toplantı katılımcılarını bilgilendirdi.

Son olarak, Sn Sibel Tüzün, TOBB Meclisleri kapsamında yer alan ve KTSD’nin de temsil edildiği Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi bünyesinde kurulan iki yeni alt komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantının tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

SEA BİLGİLENDİRME KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile birlikte değişen sınıflandırma kriterleri ve etiket unsurlarının deterjan ve temizlik ürünlerine yansıması ile ilgili bireysel ve endüstriyel kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla Derneğimiz tarafından bilgilendirme kitapçıkları yayınlanmıştır. Söz konusu çalışmanın AISE web sayfasına eklenmesi sağlanmış ve çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

"Ev Tipi Kullanım İçin Bilgilendirme Kitapçığı" için buraya ve

"Endüstriyel Kullanım İçin Bilgilendirme Kitapçığı için" buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TARAFINDAN GÜVENSİZ ÜRÜN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, güvensiz tıbbi cihaz ve kozmetiklerle ilgili 2015 yılı 2. Çeyrek denetimlerini gerçekleştirmiştir. Kurum, piyasaya arz edilmiş teknik düzenlemeye aykırı veya güvensiz birçok ürün tespit etmiş ve bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulamıştır. 267 kozmetik ürününden 210’u teknik düzenlemelere aykırı bulunmuştur. Denetlenen 610 tıbbi cihazdan 19’u, 267 kozmetik üründen 11’i güvensiz; toplamda 877 ürünün 211’i uygunsuz, 30u ise güvensiz bulunmuştur.

Denetim raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

20 Eylül 2015 tarihli 29481 sayılı Resmi Gazete’de “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları” Hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile birlikte, gönüllüler üzerinde yapılacak olan kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik ve güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmalarının yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esaslar ile Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının teşkili, görevleri, çalışma usûl ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sektörümüze dair mevzuat güncellemeleri hakkında haberdar olmak için www.ktsd.org.tr adresini takip etmeye devam edebilirsiniz.  

 
 

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ İKİ YENİ KILAVUZ YAYINLANDI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanmış olan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili iki adet kılavuz yayımlanmıştır.

Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürün Bildirimleri Kılavuzu, nanomateryal içeren kozmetik ürünü piyasaya arz edecek olan üreticilerin ürün bildirim süreçleri ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Yönetmeliğe göre, nanomateryal içeren yeni kozmetik ürünü piyasaya sürecek üretici, ürünü piyasaya sürmeden 6 ay önce “Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürün Bildirim Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak Kurum’a bildirmekle yükümlüdür.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz ise, Kozmetik Yönetmeliği’nin EK V’in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan kozmetik ürünler ile ilgili tüm kılavuzlara internet sitemizden ulaşabilirsiniz.  

 
 

A.I.S.E. SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI KAPSÜLLERİ GÖNÜLLÜ GİRİŞİMİ’YLE İLGİLİ RAPOR YAYINLADI

A.I.S.E. 2013 yılında Gönüllü Ürün Yönetimi Programı (A.I.S.E.’s Voluntary Product Stewardship Programme, PSP) kapsamında başlattığı sıvı deterjan kapsülleri için risk azaltma tedbirlerine ilişkin bir rapor yayınlamıştır.

Raporda, 2013 yılından günümüze kadar satılan bir milyon kapsül başına düşen kazara maruziyet oranlarda dünya genelinde ortalama %30 azalma görüldüğü belirtilmiştir. A.I.S.E.’nin kazara maruziyetin altında yatan nedenleri araştırmak için birçok Zehir Kontrol Merkezi (PCC) ile birlikte çalıştığı ifade edilmiştir. Zehir Kontrol Merkezi’nin yayınladığı rapora göre ise, deterjan kapsülleri nedeniyle yaşanan kazaların %66’sı çocukların kapsüllere direkt olarak ulaşabilmesi, %44’ü ise çocukların kapsülleri kutunun içinden almasıyla gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Zehir Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan raporun tamamına ulaşmak için buraya, A.I.S.E’in raporuna ulaşmak için buraya tıklayınız.  

 
 

AVRUPA BİRLİĞİ 2016 ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI

Avrupa Birliği’nin, sürdürülebilir kaynakların kullanımını ödüllendirmek amacıyla iki yılda bir düzenlediği “Çevre Ödülleri”nin 2016 Programı, Türkiye için REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin Avrupa dışından yarışmaya katılan tek ülke özelliğine sahip olduğu yarışmanın adaylık başvuruları 30 Kasım 2015 Cuma günü tamamlanacaktır.

Ödüllendirmenin 3 başlık altında yapılacağı açıklanmıştır. Bu başlıklar:

Yönetim Ödülü: Sürdürülebilirlik politikalarını kurumun bütün politikalarında açıkça uygulamış, sürdürülebilirlik için katkılarını sürekli arttıran bir yönetimi benimseyen şirketlere verilmektedir.

Ürün/Hizmet Ödülü: Sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı yapan yenilikçi ürün veya hizmet geliştirilmesi durumunda verilmektedir.

Süreç Ödülü: Sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan yeni bir üretim teknolojisi geliştiren ve uygulayan kuruluşlara verilmektedir.

Ödül programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.  

 
 

ÇEVRESEL SORUMLULUK DİREKTİFİ İÇİN YARDIM PROJESİ BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak olan ve Türk Çevre Mevzuatının Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmasında önemli bir aşama olan Çevresel Sorumluluk Direktifi için hazırlanan yardım projesi kapsamındaki çalışmalar 16 Eylül 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Projenin süresinin 24 ay olduğu açıklanmıştır.

Çevresel Sorumluluk Direktifinin en önemli amaçlarının çevresel zararın önlenmesi, oluşan zararların giderilmesi ve zarara sebep olan işletmelerin zararın iyileştirilmesi için mali olarak sorumlu tutulması olduğu belirtilmiştir. Bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla başlatılan yardım projesi kapsamında diğer paydaş bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının ortak çalışmaları ile bir dizi eğitim, seminer ve çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Haberin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.  

 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 2030 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin başkanlık ettiği İklim Değişikliği ve Hava Yönetim Koordinasyon Kurulu çalışmalarının sonucuna göre, Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 2030 yılında %21’e kadar sera gazı emisyon azaltımı yapabileceğini bildirmiştir.

Kurul kararlarına göre, 2012-2020 arası toplam 290 milyon ton, uygulama dönemi olan 2021 ila 2030 yılları arasında ise 1 milyar 630 milyon ton olmak üzere 2012-2030 arasında toplam 1 milyar 920 milyon ton emisyon önlenmesi hedeflenmektedir. Hedefler gerçekleştirilebilirse 2030 yılı itibari ile kişi başı emisyon değerimizin 13,3 ton yerine 10,5 ton değerine düşerek, OECD ülkelerinin 2012 yılı ortalaması olan kişi başı 12,5 ton değerinin dahi altında kalması planlanmaktadır.

Haberin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.  

 
 

EDANA İNOVASYON AKADEMİSİ GERÇEKLEŞTİ

EDANA’nın dokunmamış ürünler ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak, üyelerin çalışmalarını pekiştirmek ve yaratıcılığı geliştirmek amacıyla yaptığı inovasyon akademisi programı 5-6 Kasım 2015 tarihinde, Leeds Üniversitesi, Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilmiştir.

Programda akademi dünyası ve dokunmamış ürün sektörü arasında köprü olacağı düşünülen aşağıdaki konular ile ilgili çalışmalar yapıldı:

•Yeni malzemeler
•Gelişen teknolojiler
•Geri dönüşümlü karbon liflerinin işlenmesi
•Modelleme
•Performans geliştirme

Etkinlik haberinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz  

 
 

2016 COSMETICS EUROPE HAFTASI

Cosmetics Europe’un kozmetik sektöründeki hareketliliği arttırmak ve sektör temsilcilerini buluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği Cosmetics Europe Haftası’nın 2016 yılında 13-17 Haziran tarihlerinde Brüksel, The Hotel otelde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Etkinlik ile ilgili güncel gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.  

 
 

BEAUTY EURESIA ULUSLARARASI KOZMETİK, GÜZELLİK VE KUAFÖR FUARI 2016

12. İstanbul “Beauty Euresia” Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı’nın 21 -23 Nisan 2016 tarihleri arasında İFM - İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Fas, Malezya, Hollanda, İsviçre, Kore, Tayvan, Çin, Birleşik Krallık, ABD gibi 42 ülkeden 450 katılımcının yer alacağı fuarda kişisel bakım ürünleri, parfüm ve deodorant, kuaför salonu ürünleri, renkli kozmetik, temizlik ve hijyen ürünleri gibi pek çok ürün yer alacaktır.

Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.  

 
 

2. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ

2. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile 9-13 Kasım 2015 Tarihinde İzmir Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir. KTSD Biyosidal Ürünler Çalışma Grubu da toplantıya katılarak sektörümüz adına faydalı bir temsil gerçekleştirmiştir. Biyosidal ürünler ile ilgili tüm tarafları buluşturarak tartışma ve paylaşım ortamı yaratmayı hedefleyen Kongre, katılımcılarına yoğun ve faydalı bir program sunmuştur. Beş gün boyunca kamu ve özel sektörden önemli isimlerin yaptığı konuşmaların yanı sıra, biyosidal ürünlerin üretim aşamasından ambalajlanma aşamasına kadarki süreçlerini içeren birçok kurs eğitimi de gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.